Uwaga:

Możesz też sprawdzić, jak stworzyć fakturę w Profilu SumUp.

Generowanie faktury za pomocą Aplikacji SumUp

 1. W Aplikacji SumUp wybierz „Więcej” w prawym dolnym rogu, a następnie wybierz „Faktury”.

 2. Aby rozpocząć tworzenie faktury, wybierz „Nowa faktura”.

 3. Wybierz „Faktura nr”, aby dodać numer faktury i datę wystawienia. Możesz również użyć sekcji „Warunki” lub „Termin płatności”, aby edytować termin płatności.

  Uwaga: po ustawieniu numeru faktury wszystkie przyszłe faktury będą kontynuowały tę sekwencję, dopóki jej nie zmienisz.

 1. Dotknij „Dodaj klienta” i albo wypełnij odpowiednie informacje o kliencie, albo wybierz „Klienci”, aby dodać klienta z listy klientów lub kontaktów telefonicznych.

  Uwaga: po dodaniu szczegółów dotknij „Zapisz klienta”, aby dodać klienta do listy klientów lub zapisać zmiany dotyczące istniejącego już klienta.

 2. Wybierz „Dodaj pozycję” i wypełnij szczegóły pozycji lub dotknij „Twoje pozycje”, aby użyć pozycji z katalogu.

  Uwaga: kliknij „Zapisz pozycję” po dodaniu odpowiednich szczegółów, aby zapisać pozycję w katalogu do wykorzystania w przyszłości. Kliknij „Zapisz zmiany”, aby zapisać zmiany w istniejących pozycjach.

 3. Opcjonalnie dodaj więcej pozycji, wybierając ponownie „Dodaj pozycję”, lub usuń pozycję, wybierając „Usuń pozycję”.

 1. Po dodaniu wszystkich szczegółów wybierz „Kontynuuj”.

 2. Sprawdź i w razie potrzeby zmień adres e-mail odbiorcy, a także opcjonalnie dodaj wiadomość i załącznik.

 3. Wybierz „Wyślij”, aby wysłać wypełnioną fakturę na podany adres e-mail.

Otrzymasz potwierdzenie, że faktura została pomyślnie wysłana, i wrócisz do głównego ekranu Faktur.

Uwaga:

Możesz wyświetlić podgląd, zapisać lub usunąć fakturę w dowolnym momencie podczas wystawiania, dotykając trzech kropek w górnym rogu.

Zapoznaj się z naszymi przewodnikami na temat dostosowywania informacji na fakturze oraz sposobu otrzymywania płatności za pomocą faktur.