Przed połączeniem

Sprawdź, czy Twoje urządzenie jest kompatybilne, terminal płatniczy i urządzenie mobilne są naładowane, a Aplikacja SumUp zaktualizowana.

Resetowanie łączności Bluetooth w Terminalu Air

Jeżeli Twoje urządzenie jest kompatybilne, Terminal Air naładowany, ale nadal nie możesz się połączyć, spróbuj zresetować połączenie.

  1. Wyłącz Bluetooth w telefonie lub tablecie.

  2. Zamknij Aplikację SumUp na urządzeniu.

  3. Upewnij się, czy terminal płatniczy nie ładuje się. Następnie przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania terminala przez około 3 sekundy, aż się wyłączy.

  4. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Release for BT” i usłyszysz sygnał dźwiękowy. Następnie zwolnij przycisk zasilania.

  5. Zaczekaj na drugi sygnał dźwiękowy, a następnie ręcznie połącz ponownie urządzenie.

Nadal nie możesz się połączyć?

Urządzenie może mieć usterkę lub być zablokowane. Dowiedz się, co zrobić w razie awarii terminala płatniczego.