Przed nawiązaniem połączenia

Sprawdź, czy Twoje urządzenie mobilne jest kompatybilne, terminal płatniczy i urządzenie mobilne są naładowane, a aplikacja zaktualizowana.

Resetowanie połączenia Bluetooth terminala płatniczego

Jeżeli Twoje urządzenie jest kompatybilne, a terminal płatniczy naładowany, ale nadal nie możesz się połączyć, spróbuj zresetować połączenie.

  1. Wyłącz Bluetooth w telefonie lub tablecie.

  2. Zamknij Aplikację SumUp na urządzeniu.

  3. Upewnij się, czy terminal płatniczy nie ładuje się. Następnie przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania terminala przez około 3 sekund, aż się wyłączy.

  4. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Release for BT” i usłyszysz sygnał dźwiękowy.

  5. Zwolnij przycisk zasilania. Usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy potwierdzający zresetowanie.

Ponowne łączenie urządzenia

Po zresetowaniu połączenia Bluetooth spróbuj ręcznie połączyć urządzenie ponownie.

Dodatkowe rozwiązania problemu

Jeżeli połączenie Bluetooth nadal nie działa, spróbuj uruchomić ponownie zarówno terminal płatniczy, jak i urządzenie, z którym próbujesz się połączyć.

Jeżeli łączysz się z telefonem lub tabletem, możesz także spróbować wyczyścić pamięć podręczną aplikacji Bluetooth w ustawieniach telefonu lub tabletu.

Nadal nie możesz się połączyć?

Urządzenie może mieć usterkę lub być zablokowane. Dowiedz się, co zrobić w razie awarii terminala płatniczego.