Dodawanie opcji odbioru

  1. W Profilu SumUp wybierz „Online Store” na ekranie Start.

  2. Wybierz „Ustawienia”, a następnie „Wysyłka i odbiór”.

  3. Wybierz „Dodaj metodę odbioru” w sekcji odbioru.

  4. Nazwij opcję odbioru. Użyć można maksymalnie 80 znaków.

  5. Nazwij metodę odbioru i wprowadź lokalizację.

  6. Opcjonalnie dodaj takie informacje, jak szacowana godzina oraz data odbioru.

  7. Wybierz „Zapisz”, aby potwierdzić.

Aby zmienić sposób informowania klientów o statusie realizacji zamówienia, możesz edytować ustawienia powiadomień.

Ustawianie opcji dostawy

Zamiast tego możesz skonfigurować metody wysyłki, aby klienci mogli korzystać z dostawy zamówionych pozycji.