Wysyłanie linku do płatności

  1. W Profilu SumUp kliknij „Płatności Linkiem” w menu po lewej stronie.

  2. Wybierz pozycję „Utwórz link do płatności”.

  3. Dodaj kwotę płatności oraz opis transakcji, a następnie kliknij „Utwórz link”.

  4. Skopiuj link i go udostępnij w preferowanym kanale.

Uwaga:

Opis pozycji ułatwia klientom zapamiętanie transakcji i pomaga uniknąć obciążenia zwrotnego.

Kiedy klient wprowadzi dane karty kredytowej i potwierdzi transakcję, jej status zmieni się na „zatwierdzona” w Historii transakcji.