Wysyłanie linków do płatności

  1. W Profilu SumUp kliknij „Płatności Linkiem” w menu po lewej stronie.

  2. W polu do tworzenia linku do płatności dodaj kwotę płatności i opis, a następnie kliknij „Utwórz link”.

  3. Skopiuj link i go udostępnij w preferowanym kanale.

Unikanie sporów dotyczących płatności

Opis pozycji ułatwia klientom zapamiętanie transakcji i pomaga uniknąć obciążenia zwrotnego.

Jak klienci płacą, używając Płatności Linkiem

Po otwarciu udostępnionego linku klient musi tylko wprowadzić dane karty i kliknąć „Zapłać”, aby dokonać płatności.

Skąd wiadomo, że klient dokonał zapłaty przy użyciu linku?

Status linku do płatności możesz łatwo sprawdzić, aby monitorować opłacenie związanej z nim kwoty.