Po przejściu do historii transakcji możesz sprawdzić status wszystkich swoich transakcji.

Jak wygląda udana transakcja?

Kiedy przyjmujesz płatności za pośrednictwem SumUp, otrzymujesz na bieżąco potwierdzenia powodzenia płatności. Zarówno terminal płatniczy, jak i aplikacja SumUp wskażą udaną transakcję. 

Tak będzie wyglądać udana transakcja w Twoim profilu SumUp lub w aplikacji SumUp:

  1. Udana transakcja

  2. Udana płatność kartą wypłacona na Twoje konto bankowe

  3. Udana płatność kartą wypłacona na Twoją kartę SumUp Card

  4. Transakcja ze zwrotem środków

Jeśli chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat transakcji, po prostu kliknij samą transakcję, a otworzy się cyfrowe potwierdzenie.

Jak rozpoznać nieudaną transakcję?

Jeśli transakcja nie powiedzie się wskutek odrzucenia karty, przekroczenia limitu czasu lub z powodu awarii połączenia Bluetooth, terminal płatniczy i aplikacja SumUp powiadomią Cię w czasie rzeczywistym.

  1. Nieudana transakcja

  2. W przypadku tej płatności kartą zażądano obciążenia zwrotnego.

Ważne:

Aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, SumUp anuluje każdą transakcję, która nie zostanie ukończona w określonym przedziale czasowym.