Nasza licencja nie jest nieograniczona i nie możemy świadczyć usług wszystkim rodzajom firm. Do poniższej listy mogą zostać dodane nowe kategorie działalności lub obecne kategorie mogą zostać z niej usunięte, w zależności od ustaleń naszych partnerów. Dołożymy wszelkich starań, aby uaktualniać tę listę na bieżąco. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Nie możemy świadczyć usług firmom prowadzącym następujące rodzaje działalności:

 • Usługi świadczone w przyszłości: 

  Okres pomiędzy przetworzeniem transakcji kartą a dostarczeniem produktu/usługi nie powinien przekraczać 90 dni. Jeśli okres ten jest dłuższy niż 90 dni, firmę zalicza się do kategorii „Usługi/produkty wykonane/realizowane w przyszłości" (np. sprzedaż biletów koncertowych w inny sposób niż w kasach biletowych)

 • Linie lotnicze

 • Telemarketing i sprzedaż przez telefon

 • Sprzedaż door-to-door

 • Piramidy finansowe/marketing wielopoziomowy

 • Opłaty członkowskie

 • Kluby myśliwskie/polowania

 • Agencje modeli i modelek / agencje talentów

 • Organizacje non-profit

 • Organizacje polityczne

 • Seminaria biznesowe (np. seminaria z zakresu nieruchomości, programy inwestycyjne, możliwości/strategie biznesowe, poradniki)

 • Agencje pośrednictwa pracy, agencje pracy tymczasowej

 • Poradnie działające bez konieczności uzyskania pozwolenia (np. kliniki długu, poradnie finansowe, poradnie małżeńskie i rodzinne, poradnie dla osób uzależnionych od alkoholu/narkotyków i inne poradnie)

 • Usługi inwestycyjne/programy błyskawicznego wzbogacenia się/kluby inwestycyjne, sprzedaż akcji, papierów wartościowych, opcji, opcji binarnych, Forex i inne inwestycje

 • Operacje plastyczne

 • Agencje detektywistyczne, agencje ochrony, usługi ochrony, w tym samochody pancerne, psy stróżujące

 • Usługi ochrony: ochrona, ubezpieczenie, rejestracja, zabezpieczenie przed np. kradzieżą tożsamości, kradzieżą w Internecie, oszustwem, kradzieżą kart kredytowych lub oszustwem związanym z kartami kredytowymi itp.

 • Rozrywka dla dorosłych/pornografia

 • Firmy organizujące spotkania towarzyskie (portale randkowe itp)

 • Agencje towarzyskie

 • Firmy organizujące spotkania o charakterze seksualnym

 • Przybory do zażywania narkotyków (w tym: substancje odurzające oraz powiązane usługi i akcesoria)

 • Produkty zawierające kannabidiol

 • Środki wspierające sprawność seksualną dla kobiet i mężczyzn

 • Produkty o wątpliwej skuteczności, tj.: produkty odchudzające, produkty na porost włosów, produkty zwiększające wydolność fizyczną

 • Wróżbiarstwo

 • Hazard

 • Działalność i produkty nielegalne lub budzące wątpliwości prawne

 • Kantory, firmy oferujące przekazy pieniężne

 • Depozyty i wszelkiego rodzaju płatności podlegające refundacji, określone regulaminem użytkownika

 • Wirtualny kantor

 • Firmy windykacyjne, refinansowanie zadłużenia/faktoring, hipoteka, usługi brokerskie/zmniejszania szkód/refinansowanie, tzw. „chwilówki”

 • Usługi udostępniania plików

 • Karty pre-paid i usługi telefoniczne

 • Usługi telekomunikacyjne, w tym między innymi: usługi pre-paid i abonamentowe usługi telefoniczne

 • Domy aukcyjne

 • Up-selling

 • Lombardy (sprzedawcy, którzy pożyczają pieniądze w zamian za własność osobistą, taką jak biżuteria itp.)

 • Sklepy filatelistyczne i numizmatyczne

 • Sprzedaż hurtowa kamieni szlachetnych, metali, zegarków lub biżuterii

 • Sprzedaż nieruchomości

 • Sprzedaż nowych i używanych pojazdów silnikowych i elektrycznych (takich jak: samochody, łodzie, motocykle itp.)

 • Sprzedaż i dystrybucja pistoletów, broni palnej, amunicji

 • Firmy niewypłacalne lub w likwidacji

Ponadto istnieje więcej rodzajów firm, których nie możemy obsługiwać w przypadku transakcji bez fizycznej obecności karty.

 • Poręczenia

 • Usługi związane z uzyskaniem Zielonej Karty

 • Studia tatuażu

 • Sprzedaż wyrobów tytoniowych i e-papierosów

 • Dostawcy energii (np. stacje ładowania samochodów elektrycznych)

 • Sprzedaż w sieci i podmioty stowarzyszone

 • Organizacje typu kościelnego lub grupy religijne niemające statusu kościoła

 • Apteki

 • Podrabiane wyroby medyczne lub urządzenia, które nie zostały dopuszczone do sprzedaży lub zostały wycofane

 • Repliki lub podróbki

 • Kluby nocne i bary

 • Salony masażu

 • Windykacja i udzielanie pożyczek

 • Opcje walutowe/binarne

 • Dostawcy usług finansowych działający bez licencji

 • Wszelkie usługi przedpłacone

 • Dostawcy hostingu plików, portale udostępniające i pobierające dane

 • Modchipy (np. do konsoli do gier)

 • Modele handlowe wykorzystujące elektroniczne kupony

 • Agencje biletowe działające bez licencji (np. agencje sprzedające bilety na wydarzenia sportowe)

 • Dostawcy usług loteryjnych

 • Działalność powiązana z przemytem

 • Towary, które naruszają prawa własności intelektualnej

 • Towary i usługi nielegalne/zakazane zgodnie z prawem danej jurysdykcji oraz z zasadami poszczególnych organizacji płatniczych

 • Kancelarie prawne specjalizujące się w wysyłaniu ostrzeżeń

 • Aukcje groszowe

 • Prywatne katalogi biznesowe

 • Ubezpieczenia spłaty zadłużenia

 • Agencje ubezpieczeniowe lub brokerskie niepodlegające regulacjom

 • Usługi pełnomocnictwa

 • Pośrednictwo w pozyskiwaniu usług/klientów

 • Nieruchomości użytkowane wspólnie w określonym czasie

Organizacje charytatywne lub non profit mogą korzystać z usług SumUp, jednak tak jak wszyscy Użytkownicy SumUp, muszą one zawsze przestrzegać regulacji dotyczących sankcji finansowych. Produkty i usługi SumUp nie mogą w żaden sposób być wykorzystywane do gromadzenia funduszy z naruszeniem przepisów dotyczących sankcji finansowych — dotyczy to między innymi finansowania terroryzmu i/lub transakcji z krajami objętymi sankcjami.

Jeśli jedna z tych kategorii opisuje Twój rodzaj działalności (w całości lub w części) i jesteś już Użytkownikiem SumUp, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym Biurem obsługi klienta.

W przypadku firm zatrudniających ponad 100 pracowników i należących do powyższych kategorii prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Ważne:

Należy pamiętać, że usługi i produkty SumUp są przeznaczone wyłącznie do użytku biznesowego.