Zwracanie środków

  1. W profilu SumUp wybierz pozycję Sprzedaż z lewej strony ekranu Start.

  2. Kliknij pozycję „Sprzedaż” i wybierz transakcję, z której chcesz zwrócić środki, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

  3. Kliknij symbol okrągłej strzałki w prawym dolnym rogu ekranu, aby rozpocząć zwrot środków.

  4. Wprowadź kwotę zwrotu środków, aby zwrócić część lub całość środków, a następnie kliknij „Dalej”.

  5. Ukończ zwrot środków, wprowadzając hasło i klikając „Potwierdź”.

Płatności należy zawsze zwracać na pierwotnie użytą kartę płatniczą, chyba że inny sposób zwrotu środków został wyraźnie uzgodniony z posiadaczem karty.

Aby zezwolić pracownikom na zwracanie środków, zmień uprawnienia pracowników.

Czy obowiązuje limit czasowy zwrotu środków?

Ograniczenia techniczne osób trzecich oznaczają, że przetwarzanie zwrotów środków z niektórych transakcji mających ponad 90 dni może nie być możliwe.

Zwroty środków po wypłatach

Zwrotu środków można dokonać tylko wtedy, gdy masz wystarczające saldo niezrealizowanych jeszcze wypłat środków, aby pokryć kwotę zwrotu. Innymi słowy, jeżeli środki zostały Ci niedawno wypłacone, zwrot środków może okazać się możliwy dopiero po zrealizowaniu większej liczby transakcji.

Prowizję od transakcji naliczamy tylko przy wypłacie środków z transakcji. Płatności zwrócone przed wypłatą środków nie są obciążane prowizją.

Jak zwraca się część środków?

W przypadku większości transakcji są dostępne częściowe zwroty środków. W przypadku transakcji kartami American Express zwroty środków są dostępne od co najmniej następnego dnia po dokonaniu płatności.