Jak i kiedy otrzymujesz pieniądze

Standardowo, wypłaty pomniejszone o naszą opłatę prowizyjną, wysyłane są bezpośrednio na Twoje konto bankowe. Możesz jednak zmienić ustawienia wypłat środków i wybrać kartę SumUp Card, aby korzystać z wypłat następnego dnia. Możesz także ustawić częstość wypłat.

Domyślnie ustawiona jest codzienna wypłata środków. W związku z tym pieniądze z zatwierdzonych transakcji będą dostępne jako wypłata środków 3–5 dni roboczych po przyjęciu płatności. Istnieją jednak trzy różne opcje zmiany częstości wypłat środków:

  • Dzienna wypłata — codziennie, z wyjątkiem świąt i weekendów

  • Tygodniowa wypłata — co wtorek 

  • Comiesięczna wypłata — w każdy trzeci dzień roboczy kolejnego miesiąca

Domyślnie ustawiona jest codzienna wypłata środków. W związku z tym pieniądze z zatwierdzonych transakcji będą dostępne jako wypłata środków 3–5 dni roboczych po przyjęciu płatności. Istnieją jednak trzy różne opcje zmiany częstości wypłat środków:

  • Dzienna wypłata — codziennie, z wyjątkiem świąt i weekendów

  • Tygodniowa wypłata — co wtorek 

  • Comiesięczna wypłata — w każdy trzeci dzień roboczy kolejnego miesiąca

Możesz sprawdzić status swojej wypłaty by dowiedzieć się gdzie i kiedy zostały przesłane pieniądze oraz dowiedzieć się co może spowodować ich opóźnienie.

Uwaga:

Zwrotu środków można dokonać tylko wtedy, gdy masz wystarczające saldo niezrealizowanych jeszcze wypłat środków, aby pokryć kwotę zwrotu.