Jak działają wypłaty środków?

Wysyłamy wszystkie pieniądze z udanych transakcji z potrąceniem prowizji od transakcji na wybrane konto bankowe lub konto karty SumUp Card, co umożliwia wypłatę środków już następnego dnia.

Sprawdź status wypłaty środków, aby ustalić, gdzie są Twoje pieniądze, lub monitorować wypłaty do celów księgowych przy użyciu zestawień wypłat.

Zmiana ustawień wypłat środków

Wybierz, kiedy i gdzie chcesz odbierać pieniądze, zmieniając ustawienia wypłat środków.

Kiedy otrzymam pieniądze?

Wybierz, jak często mają być Ci wysyłane pieniądze:

  • Codzienna wypłata — codziennie, z wyjątkiem świąt i weekendów

  • Cotygodniowa wypłata — co poniedziałek 

  • Comiesięczna wypłata — w każdy trzeci dzień roboczy kolejnego miesiąca

Od wysłania pieniędzy przez nas do zaksięgowania wpłaty na zewnętrznych kontach bankowych może upłynąć 3–5 dni roboczych.

Wypłaty mogą wpłynąć na zwroty środków

Zwrotu środków można dokonać tylko wtedy, gdy masz wystarczające saldo niezrealizowanych jeszcze wypłat środków, aby pokryć kwotę zwrotu.