Uwaga:

Drukowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy terminal 3G jest podłączony do sieci Wi-Fi lub komórkowej.

Drukowanie potwierdzeń

Drukowanie na żądanie a drukowanie automatyczne

Drukarkę można skonfigurować tak, by drukowała potwierdzenia na żądanie lub automatycznie po każdej transakcji. Ustawienia te można zmienić w dowolnej chwili:

 1. Najpierw użyj strzałek na Terminalu 3G, aby przewinąć do pozycji „Ustawienia urządzenia” w menu.

 2. Następnie wybierz "Drukarka".

 3. Wybierz pozycję „Auto-druk potwierdzeń”.

 4. Następnie wybierz ustawienie „Włączone” lub „Wyłączone”.

Gdy drukowanie automatyczne jest wyłączone, opcje potwierdzenia pojawiają się po komunikacie „Płatność potwierdzona”. Naciśnij „Drukuj potwierdzenie”. W przeciwnym razie, jeśli automatyczne drukowanie jest włączone, potwierdzenia będą drukowane automatycznie po wyświetleniu ekranu „Płatność potwierdzona”.

Ważne:

Podłącz terminal płatniczy do drukarki przed naciśnięciem zielonego przycisku z symbolem potwierdzenia, aby dokonać transakcji w celu wydrukowania potwierdzenia. Jeśli podłączysz go po rozpoczęciu transakcji, drukowanie nie będzie możliwe.

Drukowanie potwierdzeń z wcześniejszych transakcji

W każdej chwili możesz wydrukować potwierdzenie z historii transakcji:

 1. Przewiń strzałkami do pozycji „Historia transakcji” i wybierz odpowiednią transakcję.

 2. Wybierz opcję „Potwierdzenie”.

 3. Można tu wybrać drukowanie potwierdzenia lub wysłanie go pocztą e-mail albo jako wiadomość SMS.

Odrywanie potwierdzeń i błąd zacięcia papieru

Odrywaj potwierdzenia w poprzek i do góry, ku sobie. Skorzystaj z poniższej ilustracji.

W przypadku nieprawidłowego oddarcia może się pojawić komunikat błędu informujący o braku papieru. Oto jak to naprawić:

 1. Otwórz pokrywę drukarki

 2. Wyciągnij trochę papieru.

 3. Zamknij ponownie pokrywę.

Wymiana rolki papieru

Każda drukarka jest dostarczana z 3 rolkami papieru (1 włożoną do drukarki i 2 zapasowymi). Po ich wykorzystaniu można używać rolek o szerokości 57 mm i średnicy 30 mm.

Gdy w drukarce skończy się papier, na terminalu płatniczym pojawi się komunikat. Gdy papier zacznie się wyczerpywać, na wydrukowanych potwierdzeniach będą widoczne delikatne czerwone linie. Rolkę można wymienić następująco:

 1. Otwórz pokrywę.

 2. Włóż nową rolkę papieru, jak pokazano na poniższym obrazku.

 3. Zamknij ponownie pokrywę.

Stacja dokująca

Po podłączeniu do zasilania drukarka ładuje zarówno siebie samą, jak i podłączony terminal 3G. Podczas ładowania świeci się czerwona dioda LED obok portu ładowania drukarki. Po całkowitym naładowaniu kolor diody zmieni się na zielony.

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii drukarki, wykonaj następujące czynności:

 1. Włóż Terminal 3G do drukarki.

 2. Przejdź do „Menu”.

 3. Wybierz pozycję „Ustawienia urządzenia”.

 4. Wybierz pozycję „Drukarka”.

Urządzenie jest dostarczane z ładowarką. W razie konieczności użycia ładowarki innego producenta musi ona być odpowiedniej jakości, obsługiwać ładowanie USB C — USB C oraz mieć następujące parametry napięcia i natężenia prądu: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A.

Używanie ładowarki niezgodnej z tą specyfikacją może spowodować uszkodzenie drukarki.