Zarządzanie powiadomieniami dla klientów

 1. W profilu SumUp kliknij w menu po lewej stronie pozycję Online Store.

 2. Wybierz „Ustawienia”, a następnie „Powiadomienia”.

 3. Włącz lub wyłącz powiadomienia przełącznikiem i kliknij „Edytuj”, aby edytować treść powiadomień, w tym:

  • Temat, tytuł i treść

  • Wezwania do działania

  • Podsumowania zamówień

  • Stopki e-maili

Edycja treści e-maili

Treść e-maili z profilu SumUp można obecnie edytować tylko w przeglądarce internetowej.