Czy SumUp odpowiada za przestrzeganie przeze mnie przepisów podatkowych?

SumUp, jako dostawca mobilnych produktów do punktów sprzedaży i powiązanych usług, nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie przez użytkowników przepisów podatkowych i nie będzie współdziałać z organami podatkowymi w celu dostarczania im fiskalnych danych transakcji użytkowników.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za deklarowanie, pobieranie i przekazywanie podatków odpowiednim organom podatkowym. Użytkownicy mogą być zobowiązani do prowadzenia lokalnego, zgodnego z przepisami podatkowymi systemu podatkowego, takiego jak kasy fiskalne, w celu przyjmowania płatności gotówką i/lub kartą. Należy to zrobić niezależnie i oddzielnie od obsługi transakcji z wykorzystaniem infrastruktury do płatności SumUp.

SumUp nie ma obowiązku oceniać, czy transakcje podlegają opodatkowaniu, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przekazywanie podatków organowi podatkowemu w związku z jakąkolwiek transakcją dokonaną przez użytkowników.

W związku z tym należy pamiętać, że zestawienie wypłat SumUp nie może być traktowane jako dokument fiskalny, ale może ono być bardzo przydatne do celów księgowych. Radzimy skonsultować się z lokalnym doradcą podatkowym, aby mieć pewność, że deklaracja podatkowa zawiera wszystkie wymagane informacje.

SumUp jest zarejestrowaną Instytucją Pieniądza Elektronicznego uprawnioną do świadczenia usług płatniczych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uprawnienie to zostało przyznane przez Central Bank of Ireland pod numerem rejestracyjnym C195030.