Włączanie inteligentnych napiwków

  1. W Aplikacji SumUp stuknij „Więcej” w dolnym rogu.

  2. Następnie wybierz „Napiwek”.

  3. Sprawdź, czy opcja „Inteligentne napiwki”, a następnie przełączniki „Inteligentne napiwki” są włączone.

Zmiana opcji napiwków

Inteligentne napiwki są początkowo ustawione tak, by pokazywać opcje napiwków w wysokości 10%, 15% i 20% kwoty transakcji powyżej 45 PLN albo 5, 9 lub 13 PLN w przypadku transakcji poniżej tego progu. Możesz też jednak dostosować opcje Inteligentnych napiwków za pomocą aplikacji SumUp.

  1. W Aplikacji SumUp stuknij „Więcej” w dolnym rogu.

  2. Następnie wybierz „Napiwek”.

  3. Po włączeniu zarówno standardowych napiwków, jak i Inteligentnych napiwków stuknij stawkę napiwków, aby ją edytować, lub wybierz symbol edycji w górnym rogu.

  4. Wpisz preferowany procent napiwku i potwierdź zmianę w górnym rogu.

Uwaga:

Konfigurowalne kwoty napiwków w aplikacji SumUp są obecnie dostępne tylko do użytku z terminalem Air. Zmiany stawek napiwków wprowadzone w aplikacji nie zostaną odzwierciedlone w terminalu Solo ani 3G.