Zmiana danych bankowych

  1. W profilu SumUp kliknij symbol profilu w prawym górnym rogu.

  2. Wybierz „Szczegóły profilu”.

  3. Wybierz „Dane bankowe” i „Zmień konto bankowe”.

  4. Wprowadź dane zgodnego konta bankowego i przejdź dalej.

  5. Wyślemy SMS z kodem weryfikacyjnym na Twój zarejestrowany numer telefonu. Wprowadź kod i potwierdź zmianę.

Otrzymasz automatyczne potwierdzenie wprowadzenia zmiany. Będzie to od teraz domyślne konto bankowe do przelewania wypłat środków.

Brak kodu weryfikacyjnego

Sprawdź i skoryguj numer kontaktowy, jeżeli nie nadejdzie kod weryfikacyjny.

Aktualizacja właściciela konta

Wyślij nam e-mail z prośbą o zmianę właściciela zarejestrowanego konta bankowego wraz z kopią wyciągu bankowego z ostatnich 6 miesięcy i następującymi informacjami:

  • Imię i nazwisko / nazwa właściciela konta

  • IBAN

  • Nazwa i logo banku

  • Data wydania wyciągu bankowego

Właściciel konta i właściciel profilu muszą do siebie pasować

W przypadku przedsiębiorców indywidualnych imię i nazwisko / nazwa na koncie bankowym powiązanym z profilem SumUp muszą pasować do imienia i nazwiska właściciela profilu lub nazwy Twojej firmy.