Jak działają profile pracowników

Profile pracowników mają unikatowe dane logowania z własnym adresem e-mail i hasłem. Wpływy z całej sprzedaży są jednak wypłacane na konto bankowe zarejestrowane w Twoim głównym profilu. Pracownicy nie mogą zmieniać ani wyświetlać informacji o profilu oraz dodawać oddzielnego konta bankowego.

Katalog pozycji zachowuje ustawienia z profilu głównego. Oznacza to, że pracownicy nie mogą włączać ani wyłączać pozycji widocznych podczas finalizacji transakcji w kasie ani zarządzać szczegółami i kategoriami pozycji

W dowolnym momencie w swoim profilu SumUp lub w aplikacji możesz włączać i wyłączać profile pracowników, zarządzać ich uprawnieniami oraz tworzyć nowe hasła. Ponieważ profile są powiązane z historiami transakcji, profile pracowników można dezaktywować, ale nie można ich nieodwracalnie usunąć.

Tworzenie Profili pracowników i zarządzanie uprawnieniami

Profile pracowników możesz tworzyć po to, by decydować, kto może zwracać środki, i przeglądać historię transakcji w swoim profilu SumUp lub aplikacji, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. W aplikacji SumUp wybierz ikonę profilu w górnym rogu.

 2. Wybierz „Subkonta”, a następnie kliknij „Dodaj nowy profil pracownika”.

 3. Wprowadź adres e-mail i hasło. Będą to dane logowania danego pracownika.

 4. Zaznacz odpowiednie pola, aby nadać pracownikom uprawnienia do przeglądania wszystkich transakcji, a nie tylko własnych, i dokonywania zwrotów środków.

  Uwaga: uprawnienia te możesz zmienić w dowolnym momencie, wracając do sekcji subkont pracowników w aplikacji lub w swoim profilu, wybierając pracownika i zaznaczając lub odznaczając odpowiednie pola.

 5. Potwierdź, klikając „Dodaj profil pracownika”.

 1. W profilu SumUp kliknij symbol profilu w prawym górnym rogu.

 2. Wybierz „Profile pracowników”.

 3. Kliknij niebieski przycisk „Dodaj nowy Profil pracownika” w górnym rogu.

 4. Wprowadź adres e-mail i hasło. Będą to dane logowania danego pracownika.

 5. Zaznacz odpowiednie pola, aby umożliwić pracownikowi przeglądanie historii transakcji firmy i zwracanie środków z transakcji.

  Uwaga: ustawienia te możesz zmienić w dowolnym momencie, wracając do karty pracownika w aplikacji lub w swoim profilu, wybierając pracownika i zaznaczając lub odznaczając odpowiednie pola.

 6. Potwierdź, klikając „Dodaj profil pracownika”.

Sprawdzanie sprzedaży poszczególnych pracowników

 1. W swoim profilu SumUp kliknij kartę „Start” w panelu po lewej stronie.

 2. Wybierz „Transakcje”.

 3. Kliknij „Profile pracowników” na górnym pasku nawigacyjnym.

 4. Wpisz adres e-mail pracownika i kliknij „Zastosuj”.

Aby zawęzić wyszukiwanie, możesz również wybrać datę i godzinę, metodę płatności oraz status transakcji.