Ładowanie i bateria

Air po jednym naładowaniu może obsłużyć ponad 500 transakcji i można go używać podczas ładowania przy użyciu przewodu micro USB. Stan naładowania baterii jest wskazywany w rogu ekranu terminala Air.

Tryb oczekiwania automatycznie oszczędza baterię podczas okresów bezczynności bez przerywania połączenia z innymi urządzeniami. Terminal Air można wyłączyć, przytrzymując przycisk zasilania z boku urządzenia.

Unikaj zablokowania terminala

Nasze terminale płatnicze mają automatyczne blokady bezpieczeństwa, które trwale blokują urządzenie, aby zapobiec manipulacjom.

Włączenie tej blokady mogą spowodować ekstremalne warunki lub mocne uderzenia. Aby do tego nie dopuścić, unikaj temperatury powyżej 40ºC i poniżej 0ºC oraz upuszczania urządzenia.

Urządzenie zablokowane?

Dowiedz się, co zrobić w razie zablokowania urządzenia, aby móc ponownie prowadzić transakcje.

Aktualizacja oprogramowania terminala płatniczego

Terminal automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji po każdej wykonanej transakcji. Aby zadbać o płynne działanie terminala, możesz też sprawdzać dostępność aktualizacji ręcznie.

Ułatw obsługę terminala płatniczego

Poproś o bezpłatną nakładkę dotykową do terminala Air, która ułatwia obsługę klientom niewidomym i z wadami wzroku.