Przelewy własne przy użyciu karty SumUp Card

  1. W Profilu SumUp otwórz kartę SumUp Card.

  2. Na stronie Przegląd kliknij „Wyślij pieniądze”.

  3. Wprowadź kwotę do wysłania i kliknij „Przelej”.

Pojawi się ekran potwierdzenia informujący, że środki są przekazywane na konto bankowe.