Ważne:

Prosimy wziąć pod uwagę, że wszystkie wymienione w tym artykule drukarki działają jedynie w połączeniu z Aplikacją SumUp i służą drukowaniu potwierdzeń transakcji realizowanych za pośrednictwem Terminala Air.

Obsługiwane drukarki przenośne

 • Przenośna drukarka Bluetooth Bixolon SPP-R200lliK/BEGE

 • Przenośna drukarka Bluetooth Bixolon SPP-R210iK/BEGE

 • Przenośna drukarka Bluetooth Star Micronics SM-L200

Połącz urządzenie mobilne i drukarkę

Poniższe kroki zawierają instrukcje dotyczące łączenia urządzenia mobilnego z jedną z obsługiwanych drukarek przenośnych:

 1. Wyłącz tryb iOS w drukarce, korzystając z poniższego przewodnika.

 2. Sprawdź, czy w ustawieniach urządzenia mobilnego jest włączona funkcja Bluetooth, a następnie wyszukaj i wybierz drukarkę.

 3. Jeżeli wymagany jest kod PIN, wprowadź 0000, aby kontynuować.

 4. W Aplikacji SumUp kliknij ikonę profilu w rogu ekranu i pozycję „Drukowanie”.

 5. Sprawdź, czy ustawienie „Drukowanie włączone” jest aktywne, a następnie wybierz „Drukarka”, aby wyszukać dostępne drukarki.

 6. Wybierz drukarkę, z którą chcesz nawiązać połączenie, a następnie wybierz „Wydrukuj stronę testową”, aby sprawdzić połączenie.

Jak wyłączyć tryb iOS

 1. Włącz drukarkę.

 2. Otwórz podajnik papieru.

 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Trzymając przycisk zasilania, naciśnij przycisk podajnika papieru, aż do pojawienia się sygnału dźwiękowego drukarki.

 4. Zamknij pokrywę papieru. Wydrukowane zostanie potwierdzenie z tekstem „iOS mode disabled!! Please reboot printer” (Tryb iOS został wyłączony. Włącz drukarkę ponownie).

 5. Po ponownym uruchomieniu drukarki urządzenie może być używane ze smartfonem/tabletem z systemem Android.

 6. Powtórz procedurę, aby zresetować tryb do iOS.