Podłączanie drukarki

  1. Przygotuj drukarkę do połączenia, włączając jej zasilanie i w razie potrzeby wyłączając tryb iOS.

  2. Włącz Bluetooth w smartfonie lub tablecie.

  3. W Aplikacji SumUp kliknij ikonę profilu w rogu ekranu i pozycję „Drukowanie”.

  4. Sprawdź, czy przełącznik „Drukowanie włączone” jest w pozycji aktywnej. Jeżeli będzie w tej pozycji, aplikacja automatycznie wyszuka drukarki. Dotknij pozycji „Drukarka” poniżej, aby wyszukać ręcznie.

  5. Wybierz drukarkę, aby się z nią połączyć. Jeżeli wymagany jest kod PIN, wprowadź 0000.

  6. Wybierz „Wydrukuj stronę testową”, aby sprawdzić połączenie.

Zamiast tego możesz użyć przewodu USB, aby nawiązać połączenie przewodowe z drukarką albo kabla Ethernet między drukarką a używanym routerem Wi-Fi. Następnie wystarczy wybrać drukarkę w sekcji drukarek aplikacji.

Czy moja drukarka jest kompatybilna?

Nie wszystkie drukarki działają z urządzeniami SumUp. Sprawdź kompatybilność drukarki, aby się przekonać, czy będzie działać.

Konfiguracja ustawień drukarki

Możesz włączyć drukowanie automatyczne, aby drukować potwierdzenia do każdej transakcji, albo drukować tylko wybrane potwierdzenia.

  1. W Aplikacji SumUp wybierz ikonę profilu w górnym rogu.

  2. Wybierz pozycję Drukowanie”.

  3. Włącz ustawienie „Zawsze drukuj potwierdzenie”, aby automatycznie drukować wszystkie potwierdzenia, albo je wyłącz, aby wybierać potwierdzenia do wydruku.