Włączanie funkcji Napiwek

Kiedy funkcja ta będzie aktywna, podczas przyjmowania płatności, między ekranami finalizacji zakupu i płatności, będą automatycznie wyświetlane opcje napiwków.

Dostosowywanie opcji napiwków

Ustaw sugerowane wartości procentowe napiwków, które będą wyświetlane podczas realizacji transakcji w wysokości od 45 PLN, i włącz opcje napiwków dynamicznych 5 PLN, 9 PLN i 13 PLN dla transakcji na kwotę poniżej 45 PLN.

  1. W aplikacji SumUp kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu.

  2. Wybierz „Napiwek”.

  3. Kiedy przełącznik „Napiwki standardowe” jest w pozycji aktywnej:

    • Dostosuj stawki napiwków — dotknij stawki, aby ją edytować lub całkowicie usunąć

    • Korzystaj z opcji napiwków dynamicznych — włącz przełącznikiem funkcję „Inteligentne napiwki”

Jak są przetwarzane napiwki?

Napiwki w SumUp są przetwarzane wraz z przychodami firmy, dlatego należy sprawdzić lokalne przepisy podatkowe i samodzielnie przekazać środki pracownikom.