Jak włączyć funkcję Napiwek

  1. W aplikacji SumUp wybierz ikonę profilu w górnym rogu ekranu.

  2. Wybierz „Napiwek”.

  3. Sprawdź, czy przełącznik „Napiwki standardowe” jest ustawiony w pozycji włączonej.

Uwaga:

Napiwki można też później wyłączyć, wykonując powyższe czynności, ale wybierając opcję „Wyłącz” na terminalu płatniczym lub przesuwając przełącznik do pozycji wyłączonej w aplikacji.

Jak przyjmować napiwki

Po włączeniu funkcji Napiwek opcja dodania niestandardowego napiwku pojawia się automatycznie między ekranami finalizacji zakupu i płatności. Jeśli włączysz Inteligentne napiwki, klienci będą mogli również wybierać spośród opcji dynamicznych napiwków w zależności od kwoty transakcji.