Gdzie możesz przyjmować płatności?

Przez ograniczony czas możesz przyjmować płatności, korzystając z profilu SumUp, w następujących krajach europejskich.

 • Austria

 • Belgia

 • Bułgaria

 • Cypr

 • Czechy

 • Dania

 • Estonia

 • Finlandia

 • Francja

 • Grecja

 • Hiszpania

 • Holandia

 • Irlandia

 • Łotwa

 • Litwa

 • Luksemburg

 • Malta

 • Niemcy

 • Norwegia

 • Polska

 • Portugalia

 • Rumunia

 • Słowacja

 • Słowenia

 • Szwecja

 • Szwajcaria

 • Węgry

 • Włochy

Ważne:

Prosimy również wziąć pod uwagę, że nie ma możliwości zmiany waluty w terminalu.