Uwaga:

Jeśli nie możesz ich znaleźć, zestawienia wypłat możesz wysłać ponownie bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej w następujący sposób.

Dzienne zestawienie wypłat

W dziennym zestawieniu wypłat ujęte są wszystkie transakcje uwzględnione w dokonanym wcześniej danego dnia rozliczeniu wypłaty na konto bankowe. Uwaga: nie oznacza to natychmiastowej dostępności tych pieniędzy na koncie bankowym. W zależności od banku oraz dnia tygodnia przekazanie pieniędzy na Twój rachunek bankowy może potrwać od 3 do 5 dni roboczych.

Uwaga

Każda wypłata środków ma identyfikator wypłaty (PID), który na wyciągu bankowym wygląda tak: PID123-SUMUP.

Miesięczne zestawienie wypłat

W miesięcznym zestawieniu wypłat znajdziesz każdą dzienną wypłatę środków, która została przelana na Twoje konto bankowe w poprzednim miesiącu. Miesięczne zestawienie to podsumowanie wszystkich Twoich wypłat środków. Otrzymujesz je na początku kolejnego miesiąca.

Zestawienia tego możesz używać do celów księgowych. Stanowi ono także przegląd wszystkich transakcji uwzględnionych w każdej dziennej wypłacie środków z poprzedniego miesiąca.

Ważne

W miesięcznym zestawieniu wypłat są ujęte tylko kwoty faktycznie wypłacone w poprzednim miesiącu. Jeśli płatność kartą została zrealizowana w ubiegłym miesiącu, ale wypłata nastąpi w kolejnym, to będzie ujęta w zestawieniu z następnego miesiąca.

Miesięczna faktura za prowizje

Do każdego miesięcznego zestawienia wypłat dołączamy fakturę z podsumowaniem łącznej pobranej prowizji od wszystkich transakcji przeprowadzonych w danym okresie. Ta kwota została już potrącona z wypłat środków.

⇨ Brakuje czegoś? Oto jak ponownie wysłać i wyeksportować zestawienia wypłat.

⇨ Dodatkowe informacje dotyczące wymagań związanych z przepisami podatkowymi są dostępne tutaj.