Ponowne wysyłanie potwierdzeń

  1. W profilu SumUp wybierz pozycję Sprzedaż z lewej strony ekranu Start.

  2. Wybierz transakcję, z której chcesz ponownie wysłać potwierdzenie.

  3. Dotknij w podsumowaniu transakcji symbolu oderwanego potwierdzenia, a następnie dotknij pozycji „Wyślij potwierdzenie przez e-mail”.

  4. Wprowadź adres e-mail odbiorcy i kliknij „Wyślij”.

Ponowne drukowanie potwierdzeń

  1. Nawiąż połączenie z drukarką Bluetooth za pośrednictwem aplikacji SumUp, a następnie dotknij w aplikacji pozycji „Sprzedaż” na dole ekranu.

  2. Wybierz transakcję, z której chcesz ponownie wydrukować potwierdzenie.

  3. Dotknij pozycji „Potwierdzenie”, a następnie „Drukuj potwierdzenie” lub dotknij ikony drukarki w górnym rogu.

Po co wysyłać potwierdzenia?

Potwierdzenia stanowią dowód transakcji, który jest potrzebny w przypadku prośby o potwierdzenie transakcji, zgłoszenia oszustwa lub obciążenia zwrotnego.