Wyświetlanie statusu karty podarunkowej

  1. W aplikacji SumUp przewiń w dół na ekranie Start i wybierz „Karty podarunkowe”.

  2. Wybierz odpowiednią fakturę.

  3. Tutaj możesz sprawdzić wszystkie zmiany związane z kartą podarunkową, w tym datę zakupu, wykorzystania lub przyznania dodatkowych środków.

Zwrot lub dodanie środków na karcie podarunkowej

  1. W aplikacji SumUp przewiń w dół na ekranie Start i wybierz „Karty podarunkowe”.

  2. Wybierz odpowiednią fakturę.

  3. Dotknij pozycji „Doładuj kartę”, aby zwiększyć wartość karty podarunkowej.

  4. Wprowadź kwotę do dodania do karty podarunkowej i dotknij „Doładuj kartę”.

Zamiast tego możesz też zwrócić środki na kartę użytą do zakupu.