Wyświetlanie zamówień w sklepie Online Store

  1. W Profilu SumUp wybierz kartę „Online Store” w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

  2. Następnie wybierz „Zamówienia”.

Zamiast tego możesz przejść do strony Przegląd sklepu Online Store, aby wyświetlić pięć ostatnich zamówień lub wszystkie zamówienia po kliknięciu „Zobacz wszystkie zamówienia”.

Z tego przeglądu możesz użyć filtrów, aby wyświetlać wszystkie zamówienia lub tylko niezrealizowane. Kliknij zamówienie, aby wyświetlić jego szczegóły, w tym co zostało zamówione, dane klienta oraz informacje o wysyłce.

Otrzymywanie powiadomień o zamówieniach

Włącz powiadomienia o zamówieniach, aby monitorować na bieżąco nowe zamówienia.

Zmiana statusów zamówień

Po wybraniu zamówienia ze strony przeglądu możesz zmienić jego status na jeden z następujących:

Jest to domyślny status wszystkich nowych zamówień. Niezrealizowane zamówienia nadal muszą zostać zrealizowane, zapakowane i — jeśli dotyczy — wysłane.

Kiedy zamówienie jest gotowe do odbioru przez klienta, ustaw je jako „Gotowe do odbioru”. Klient otrzyma automatycznie wiadomość z powiadomieniem.

Kiedy zamówienie zostało w pełni zrealizowane, jego status można zaktualizować na „Zrealizowane”. Klient otrzyma automatycznie wiadomość z powiadomieniem.

Zarchiwizowane zamówienia to takie, nad którymi nie musisz już pracować, dlatego zostaną wyszarzone na liście zamówień.

Zmień sposób powiadamiania klienta o statusie zamówienia, dostosowując ustawienia powiadomień dla klientów.

Jak dostanę pieniądze?

Dowiedz się, jak działają wypłaty środków, aby zawsze wiedzieć, kiedy otrzymasz środki.