Opłaty i prowizje

Z usługą SumUp Faktury nie wiążą się żadne miesięczne opłaty. Prowizja za transakcję dokonaną kartą i przetworzoną za pomocą linku znajdującego się na fakturze wynosi 1,95%.

Dostęp do funkcji SumUp Faktury w Panelu Użytkownika

 1. Kliknij „Faktury” na pasku menu po lewej stronie.

 2. Wybierz „Rozpocznij tworzenie faktur”.

 3. Wybierz pozycję „Nowa faktura”.

 4. Dodaj informacje o swojej firmie.

Następny krok: możesz teraz tworzyć i wysyłać faktury z Panelu Użytkownika SumUp.

Uruchamianie funkcji SumUp Faktury w aplikacji

 1. Sprawdź, czy masz aktualną wersję Aplikacji SumUp.

 2. Otwórz Aplikację SumUp i zaloguj się.

 3. Wybierz pozycję „Więcej” w prawym dolnym rogu ekranu.

 4. Następnie wybierz „Faktury”.

 5. Pojawi się prośba o zaznaczenie pola wyboru w celu akceptacji Warunków korzystania, Polityki prywatności oraz Umowy o przetwarzaniu danych.

 6. Wybierz „Rozpocznij tworzenie faktur“.

 7. Sprawdź poprawność danych Twojej firmy.

Uwaga: możesz edytować dane na fakturach bezpośrednio z funkcji SumUp Faktury.

Następny krok: możesz teraz tworzyć i wysyłać faktury z Aplikacji SumUp.