Wystawianie faktur w profilu SumUp

 1. W profilu SumUp wybierz „Faktury” w menu po lewej stronie ekranu, a następnie pozycję „Nowa faktura”.

 2. Dodaj wybrany numer faktury. Po jego ustawieniu przyszłe faktury będą kontynuowane zgodnie z tą sekwencją, dopóki nie zdecydujesz inaczej.

 3. Dodaj datę faktury, zmieniając wartość „Data faktury”.

 4. Ustaw termin, wybierając wstępnie ustawiony okres płatności w sekcji „Warunki płatności” lub używając „Terminu wymagalności”, aby wybrać niestandardowy termin.

  Uwaga: wybierz „Opłacona” w „Warunkach płatności”, jeśli klient już zapłacił. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym artykułem na temat statusu opłacenia faktury.

 1. Wybierz klienta z listy klientów lub wprowadź informacje o kliencie w odpowiednich polach.

  Uwaga: kliknij „Zapisz klienta”, aby dodać klienta do listy. Zapisanie danych klienta umożliwia również dodanie numeru NIP, numeru telefonu, adresu e-mail oraz dostosowanie warunków płatności.

 2. Wybierz pozycję z listy lub dodaj opis fakturowanej pozycji w sekcji „Pozycja”.

  Uwaga: wybierz „Zapisz pozycję”, aby dodać pozycję do listy pozycji.

 3. Ustaw ilość pozycji, stawkę VAT i cenę.

  Uwaga: ustaw przełącznik netto/brutto w sekcji opcji poniżej, aby wybrać, czy ceny mają być wyświetlane z VAT.

 4. Opcjonalnie dotknij „Dodaj pozycję”, aby dodać więcej pozycji.

 1. Oprócz przełączania cen netto i brutto „Opcje faktury” umożliwiają dodawanie rabatów do sumy częściowej i wybór języka faktury.

 2. Dodaj uwagi lub warunki w sekcji „Warunki faktury” i opcjonalnie kliknij „Zapisz jako domyślne”, aby ponownie wykorzystać treść do przyszłych faktur.

 3. Przeciągnij i upuść pliki do sekcji „Załączniki”, aby je załączyć, lub kliknij niebieski symbol spinacza i je dodaj.

  Uwaga: obowiązuje limit rozmiaru pojedynczych plików 5 MB. Całkowity limit wynosi 10 MB.

 1. Kiedy wszystko będzie gotowe, wybierz „Zakończ edycję faktury”, aby zobaczyć podgląd ukończonej faktury.

  Uwaga: po kliknięciu „Zakończ” fakturę można edytować, ale nie można jej usunąć.

 2. Naciśnij „Wyślij” w górnym rogu, aby zmienić adres odbiorcy, temat i treść wiadomości e-mail. Możesz również pobrać i wydrukować fakturę lub dodać informacje o płatności od klienta w odniesieniu do już opłaconych faktur.

  Uwaga: aby wystawić przypomnienie o niezapłaconych fakturach, zaznacz pole przypomnienia. Twój klient otrzyma e-mail z przypomnieniem dwa dni po terminie płatności faktury.

 3. Jeśli wszystko wygląda prawidłowo, ponownie naciśnij „Wyślij”, aby ukończyć ten proces.

Na koniec otrzymasz potwierdzenie wysłania faktury i powrócisz do menu historii faktur.

Uwaga:

Zapisz fakturę jako wersję roboczą, wybierając „Zapisz” w dowolnym momencie lub wyświetl jej podgląd, wybierając „Wyświetl”. Aby utworzyć kopię pro forma, zapisz fakturę bez klikania „Zakończ edycję faktury”.

Zapoznaj się z naszymi przewodnikami na temat dostosowywania informacji na fakturze oraz sposobu otrzymywania płatności za pomocą faktur.