Przed transakcjami

Typową przyczyną niepotrzebnych sporów jest nierozpoznanie przez klientów uzasadnionej płatności. Możesz pomóc klientom w rozpoznaniu transakcji, wykonując następujące czynności:

  • Edytuj deskryptor rozliczeniowy — dostosuj sposób prezentacji nazwy firmy na wyciągach bankowych klientów

  • Dostosuj potwierdzenia i edytuj dane firmy na fakturze — dbaj, by informacje przeznaczone dla klientów były zawsze aktualne i zgodne z prawdą

  • Podaj dane kontaktowe — zadbaj, by klient wiedział, jak może się z Tobą skontaktować w razie problemów, aby można było je rozwiązać na wczesnym etapie

Co to jest obciążenie zwrotne?

Do obciążeń zwrotnych dochodzi, kiedy klienci kwestionują płatności i chcą odzyskać pieniądze drogą arbitrażu. Dowiedz się więcej o obciążeniach zwrotnych.

Podczas transakcji

Płatności na miejscu są mniej ryzykowne

Płatności dokonywane na miejscu i potwierdzane kodem PIN są zazwyczaj bezpieczniejsze. Staraj się w miarę możliwości przyjmować płatności w ten sposób.

Po dokonaniu transakcji

Jeżeli przyjmujesz płatność z firmowej karty kredytowej, wyślij potwierdzenie działowi księgowości tej firmy, aby uniknąć nieporozumień.