Minimalizowanie ryzyka obciążenia zwrotnego

Aby zminimalizować ryzyko przypadkowego obciążenia zwrotnego lub żądań potwierdzenia operacji, wykonaj następujące czynności:

 • Upewnij się, że nazwa firmy podana w procesie rejestracji jest znana Twoim klientom, ponieważ właśnie ona pojawi się na ich wyciągach bankowych. Jeśli chcesz zmienić nazwę firmy, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

 • Jeśli klient chce dokonać płatności firmową/korporacyjną kartą kredytową, poproś przesłanie kopii potwierdzenia do działu księgowości firmy.

 • Upewnij się, czy nie dokonujesz zdublowanych płatności. Korzystając z SumUp do przeprowadzenia transakcji, otrzymasz na bieżąco potwierdzenie, czy płatność się powiodła. Wyświetli się symbol potwierdzenia na zielono, co oznacza, że można już przekazać klientowi potwierdzenie. Jeśli operacja nie powiodła się, wyświetli się symbol czerwonego krzyżyka lub czerwonego wykrzyknika. Dodatkowo zawsze możesz sprawdzić Historię transakcji w Aplikacji SumUp lub w Profilu SumUp.

 • Niezwłocznie udzielaj odpowiedzi na żądanie wydania potwierdzenia operacji. Zarówno klienci, jak i banki wydające karty kredytowe mogą zażądać kopii potwierdzeń uznania i obciążenia karty. Zapoznaj się z tym przewodnikiem dotyczącym próśb o potwierdzenie transakcji, aby uzyskać więcej informacji.

  .

 • Aby zapobiec sytuacji, w której klient nie będzie mógł rozpoznać transakcji, warto poinformować go z wyprzedzeniem, że na jego wyciągu bankowym SumUp pojawi się jako właściciel konta, ale nazwa Twojej firmy zostanie wyświetlona w odnośniku w następującym formacie: SUMUP* nazwa firmy.

 • Ponieważ SumUp oferuje funkcję wysłania potwierdzenia do klienta w wiadomości e-mail lub SMS (lub podłączenia do kompatybilnej drukarki), zalecamy również skorzystanie z tej funkcji. Oprócz tej opcji można również utworzyć zwykłe odręczne potwierdzenie. W ten sposób możesz zapewnić, że Twój klient otrzyma przypomnienie/dowód wpłaty na wypadek trudności z określeniem danej operacji na wyciągu z konta bankowego.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa — przyjmowanie płatności kartą

 • Zwrotu środków zawsze dokonuj bezpośrednio na kartę płatniczą klienta. Jeśli musisz dokonać zwrotu środków za pomocą gotówki, czeku lub przekazu pieniężnego, uzyskaj pismo potwierdzające zwrot środków podpisane przez klienta.

 • Zalecamy mieć bezpośredni kontakt z klientem, aby zapewnić płynne przetwarzanie bezpiecznej transakcji z użyciem karty.

 • Układ elektroniczny na karcie i kod PIN stanowią dodatkowe zabezpieczenia podczas korzystania z Terminala SumUp obsługującego karty z chipem.

 • Upewnij się, czy karta kredytowa nie jest uszkodzona — podczas transakcji płatniczej sprawdź, w jakim jest stanie.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa — zapobieganie nadużyciom

 • Porównaj adres rozliczeniowy i wysyłkowy — jeśli wysyłasz daną pozycję, sprawdź, czy adres rozliczeniowy i dostawy są zgodne. Jeśli adresy nie są zgodne, zapytaj klienta o przyczynę. Odpowiedź powinna być uzasadniona względami praktycznymi. Jeśli tak nie jest, nie przyjmuj płatności. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przyjmowania płatności, warto zawsze skontaktować się z nami.

 • Potwierdzaj płatności za pomocą podpisu klienta. W niektórych przypadkach zamiast wprowadzania kodu PIN klient zostanie poproszony o podpisanie się na ekranie smartfona/tabletu. Nie można dokonać wyboru między potwierdzeniem za pomocą kodu PIN a podpisem. Rodzaj autoryzacji zależy od danej karty. Porównaj podpis z tym widocznym na jej odwrocie. W razie potrzeby poproś o okazanie dodatkowego dokumentu w celu identyfikacji klienta. Jeśli karta nie jest podpisana, poproś o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem z podpisem, a następnie poproś posiadacza karty o jej podpisanie. O ile to możliwe, poproś o uiszczenie płatności za pomocą innej metody płatności. Nigdy nie składaj podpisu na ekranie w imieniu klienta.

 • W przypadku płatności autoryzowanych za pomocą chipu i podpisu, Użytkownicy mają obowiązek dokonać weryfikacji podpisu.

 • Upewnij się, czy dana karta kredytowa faktycznie należy do obsługiwanego klienta.

 • W przypadku transakcji o wysokiej wartości (np. ponad 25 000 PLN) poproś o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, aby sprawdzić, czy dana karta należy do klienta.

 • Potwierdzenie dostawy: jeśli wysyłasz produkt, pamiętaj o zachowaniu informacji dotyczących śledzenia przesyłki i potwierdzenia dostawy. W przypadku dużych zamówień wymagaj potwierdzenia odbioru poprzez złożenie podpisu przy dostawie.

   

Czego należy się wystrzegać

 • Wprowadź pełną kwotę sprzedaży — nie dziel jej na mniejsze kwoty. Pamiętaj, że dzielenie jednej kwoty na kilka transakcji w celu ominięcia limitów bezpieczeństwa ustanowionych dla karty klienta jest zabronione, ponieważ takie działanie narusza warunki i postanowienia stosowane przez naszych partnerów bankowych. Nasz system bezpieczeństwa jest w stanie wykrywać podzielone płatności.

 • Nigdy nie składaj podpisu na ekranie w imieniu klienta. Zawsze zatwierdzaj płatność za pomocą podpisu (w przypadku braku podpisu lub niedopuszczalnego podpisu, oficjalne żądanie informacji/obciążenia zwrotnego nie zostanie uznane przez wystawcę).

 • Pamiętaj, że zgodnie z warunkami i postanowieniami stosowanymi przez naszych partnerów bankowych samofinansowanie (przyjmowanie płatności dokonywanych własną kartą) jest zabronione. Nasz system bezpieczeństwa jest w stanie wykrywać przypadki samofinansowania. Transakcje tego typu podlegają zwrotom.