Sprawdzanie statusu transakcji

  1. Zaloguj się w Aplikacji SumUp.

  2. Stuknij ikonę „Więcej” w prawym dolnym rogu.

  3. Wybierz „Płatności Linkiem”.

Tutaj można sprawdzić lub zmienić status każdej płatności lub udostępnić link, klikając pojedynczą transakcję i wybierając opcję „Odwołaj” lub „Udostępnij link”.

Uwaga:

Uwaga: kiedy klient dokona płatności przy użyciu linku, status transakcji zmieni się z „Wysłano” na „Opłacona”.