Sprawdź limity swojej karty SumUp Card

  1. W Profilu SumUp kliknij pozycję SumUp Card w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

  2. Kliknij pozycję „Karta”, a w polu limitów karty będą wyświetlane bieżące limity transakcji i dzienne.

Uwaga:

W celu zmiany tych limitów skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta. Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie prośby mogą zostać uwzględnione.

Przed wprowadzeniem wszelkich zmian, domyślne limity związane z kartą SumUp Card są następujące:

  • W sklepie: 8600 PLN na jedną płatność i 43 000 PLN dziennie

  • W Internecie: 8600 PLN na jedną płatność i 43 000 PLN dziennie

  • W bankomacie: 1350 PLN jednorazowo i 5500 PLN dziennie