Włączanie silnego uwierzytelniania klienta dla karty SumUp Card

  1. Zaloguj się do Aplikacji SumUp na telefonie, którego będziesz używać do zatwierdzania płatności, i sprawdź, czy aplikacja została zaktualizowana.

  2. Wybierz „Konto” na ekranie Start.

  3. Kliknij symbol ustawień w górnym rogu i wybierz pozycję „Zabezpieczenia konta”.

  4. Włącz silne uwierzytelnianie klienta, dotykając przełącznika.

  5. Otrzymasz SMS z unikatowym kodem weryfikacyjnym. Wprowadź ten kod w sekcji „Weryfikacja przy użyciu telefonu” w aplikacji i naciśnij przycisk „Potwierdź”.

Jeżeli po włączeniu silnego uwierzytelniania klienta nie można przeprowadzić transakcji, sprawdź najczęstsze przyczyny niepowodzenia transakcji. Możesz też skontaktować się z właścicielem sklepu internetowego lub skorzystać z innej metody płatności.

Ważne:

Te środki bezpieczeństwa stały się obowiązkowe w przypadku płatności online od marca 2021 r.

Konfiguracja potwierdzenia biometrycznego i powiadomień

Aby funkcja SCA działała szybciej i bezpieczniej, możesz włączyć uwierzytelnianie przy użyciu funkcji rozpoznawania odcisków palców lub twarzy. W tym celu wybierz przełącznik „Touch ID” w sekcji „Zabezpieczenia karty”.