Niewystarczające środki 

Jeżeli saldo rachunku karty SumUp Card nie wystarczy do pokrycia kosztu transakcji, próba płatności zakończy się niepowodzeniem. Sprawdź saldo lub zmień metodę wypłaty środków, aby dodać więcej pieniędzy.

Niepoprawny PIN

Wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN uniemożliwi autoryzację płatności, która w związku z tym zakończy się niepowodzeniem. W profilu SumUp możesz szybko i łatwo zmienić kod PIN, jeżeli go nie pamiętasz.

Limity transakcji

Na wypadek zgubienia lub kradzieży karty stosujemy limity transakcji.

  • W sklepie: 8600 PLN na jedną płatność i 43 000 PLN dziennie

  • W Internecie: 8600 PLN na jedną płatność i 43 000 PLN dziennie

  • W bankomacie: 1350 PLN jednorazowo i 5500 PLN dziennie

Uwaga:

W niektórych okolicznościach można zmienić limity karty SumUp Card, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Karta zablokowana

W SumUp możesz tymczasowo zablokować kartę, aby chronić ją w przypadku zgubienia lub kradzieży. Jeśli karta została tymczasowo zablokowana, należy ją odblokować, aby móc dalej z niej korzystać.

Jeżeli uważasz, że karta została zablokowana na stałe, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać pomoc.

Nie włączono silnego uwierzytelniania klienta

Silne uwierzytelnianie klienta służy do uwierzytelniania płatności bez fizycznej obecności karty, aby zapobiec oszustwom. Po włączeniu silnego uwierzytelniania klienta płatności dokonywane podczas zakupów trzeba potwierdzać w aplikacji SumUp. Bez takiego potwierdzenia transakcja się nie powiedzie.

Jeżeli po włączeniu silnego uwierzytelniania klienta nie można dokonać płatności, skontaktuj się ze sklepem, użyj innej metody płatności lub skorzystaj z innej przeglądarki internetowej.

Podejrzana aktywność

Aby Cię chronić przed oszukańczym wykorzystaniem Twojej karty, zarówno wystawca karty płatniczej, jak i podmiot rozliczeniowy są w stanie odrzucić transakcję po wykryciu podejrzanej aktywności.