1. Czym jest Fundacja Polska Bezgotówkowa?

Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana przez Związek Banków Polskich w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Fundatorem, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz organizacjami płatniczymi Visa i MasterCard w celu realizacji Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jaki jest cel programu?

Celem programu jest upowszechnianie płatności za pomocą kart płatniczych oraz wyrównania ich dostępności z płatnościami gotówkowymi.

Jakie są kryteria przystąpienia do programu, które muszą być spełnione przez Użytkownika?

 1. Użytkownik nie przyjmował płatności bezgotówkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie posiadał umowy z agentem rozliczeniowym)

 2. Użytkownik nie brał udziału w Programie Polska Bezgotówkowa

 3. Użytkownik posiada aktywny numer NIP działalności

 4. Użytkownik nie jest operatorem automatów sprzedających (vendingowych) jak również innych automatów samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.)

 5. Użytkownik zobowiąże się, że nie będzie stosował opłat surcharge (dodatkowe opłaty od klientów płacących kartami)

 6. Użytkownik zobowiąże się do oznakowania swojej placówki handlowo-usługowej naklejkami z logo organizacji płatniczych oraz logo Polski Bezgotówkowej

Co to znaczy, że Użytkownik nie przyjmował płatności bezgotówkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie posiadał umowy z agentem rozliczeniowym)?

Oznacza to, że:

 • Użytkownik nigdy nie posiadał terminala płatniczego (nie podpisał umowy z agentem rozliczeniowym)

 • Użytkownik posiadał terminal, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przyjmował płatności przy użyciu kart płatniczych (np. 1 stycznia 2010 roku podpisał umowę z agentem rozliczeniowym, ale 1 stycznia 2015 roku zdecydował się na zaprzestanie korzystania z terminala i od tego czasu go nie użytkuje)

 • Natomiast, jeżeli Użytkownik wnioskuje o przystąpienie do programu i np. 1 stycznia 2015 podpisał umowę z agentem rozliczeniowym i użytkował terminal do 1 maja 2018 roku, nie ma on możliwości przystąpienia do Programu Polska Bezgotówkowa, ponieważ nie minął okres 12 miesięcy od momentu zaprzestania korzystania z terminala.

Jakie benefity otrzyma Użytkownik przystępując do Programu Polska Bezgotówkowa?

 • Bezpłatny terminal

 • Pokrycie kosztów związanych z przekazaniem, dzierżawą lub nabyciem terminala oraz uruchomieniem usługi

 • Brak opłat transakcyjnych przez okres uczestnictwa w programie

Jaki jest okres dofinansowania oraz otrzymywania benefitów?

Użytkownik zostanie zwolniony ze wszelkich kosztów związanych z zakupem i instalacją terminala oraz z opłat za przeprowadzone transakcje przez okres 5 miesięcy lub do sumy obrotu *100 000 PLN.

Jak dołączyć do Programu Polska Bezgotówkowa?

Aby dołączyć do Programu Polska Bezgotówkowa, przejdź na stronę: Polska Bezgotówkowa

2. Jak dokonać rejestracji w Programie Polska Bezgotówkowa?

Rejestracja w programie nie różni się od standardowej rejestracji w SumUp. Jedyna różnica polega na wybraniu opcji “Polska Bezgotówkowa” w sekcji “Metoda płatności” dostępnej w momencie składania zamówienia na terminal płatniczy. Jak tylko zamówienie pojawi się w systemie, zgłoszenie zostanie przekazane do Fundacji Polska Bezgotówkowa w celu przeprowadzenia weryfikacji.

Jak wygląda proces weryfikacji?

Użytkownicy są weryfikowani na podstawie danych podanych w momencie składania zamówienia na terminal płatniczy, w szczególności na podstawie numeru NIP.

Jak długo trzeba czekać na informację o zakwalifikowaniu się do Programu Polska Bezgotówkowa?

Informacja o zakwalifikowaniu do programu zostanie wysłana w przeciągu kilku dni od momentu rejestracji oraz złożenia zamówienia na terminal. Jak tylko otrzymamy zgłoszenie, Fundacja Polska Bezgotówkowa przystąpi do procedury weryfikacyjnej. Następnie zostanie wysłana wiadomość e-mail do Użytkownika informująca o statusie weryfikacji oraz ewentualnych informacjach dotyczących wysyłki terminala.

Czy Użytkownik może posiadać więcej niż jeden terminal płatniczy?

W przypadku mobilnych terminali płatniczych (mPOS) oferowanych przez SumUp, Użytkownikowi przysługuje tylko jeden terminal. Decyzja ta podyktowana jest przez nowe Zasady Operacyjne Programu Polska Bezgotówkowa.

3. Jaki może być powód niezakwalifikowania się do programu?

Powodem niezakwalifikowania może być:

 • Współpraca z innym agentem rozliczeniowym w ramach Programu Polska Bezgotówkowa

 • Współpraca z innym agentem rozliczeniowym niezwiązanym z Programem Polska Bezgotówkowa oraz użytkowanie terminala w przeciągu ostatnich 12 miesięcy

 • Nieprawidłowe dane wprowadzone w momencie rejestracji (prosimy upewnić się, że podany numer NIP jest poprawny)

 • Profil działalności Twojej firmy nie pokrywa się z kryteriami ustanowionymi przez Fundację Polska Bezgotówkowa.

Ile razy można przystąpić do Programu Polska Bezgotówkowa?

Użytkownik może przystąpić do programu tylko jeden raz w trakcie jego trwania.

Co się stanie jeśli Użytkownik jednocześnie wystąpi do dwóch agentów rozliczeniowych z prośbą o przystąpienie do programu?

W przypadku, gdy w tym samym dniu Użytkownik zgłosi się do programu u więcej niż jednego agenta rozliczeniowego, jego numer NIP zostanie zapisany w systemie fundacji, natomiast on nie będzie miał możliwości skorzystania z benefitów związanych z przystąpieniem do Programu Polska Bezgotówkowa. W przypadku rozwiązania umów przez wszystkich zgłoszonych agentów rozliczeniowych, Użytkownik będzie mógł się ponownie ubiegać o udział w programie po upływie 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy przez ostatniego z agentów rozliczeniowych.

4. Jaki jest adres URL Programu Polska Bezgotówkowa?

http://polskabezgotowkowa.pl

5. Gdzie można sprawdzić, że firma SumUp przystąpiła do programu?

Wszelkie informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

6. Czym jest Oświadczenie Akceptanta?

Każdy przedsiębiorca chcący przystąpić do Programu Polska Bezgotówkowa, musi zapoznać się i zaakceptować Oświadczenie Akceptanta podczas rejestracji. Dokument ten określa warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby móc przystąpić do programu.

Zapoznaj się z Oświadczeniem Akceptanta.

7. Czym jest Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych?

Każdy przedsiębiorca chcący przystąpić do Programu Polska Bezgotówkowa, w momencie rejestracji musi zapoznać się i zaakceptować Klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Fundację Polska Bezgotówkowa.

Dokument znajdziesz tutaj.