Uwaga:

Dostawcy płatności pobierają bezzwrotną opłatę w wysokości 40 PLN za obciążenia zwrotne, więc zawsze najlepiej jest zachować ostrożność podczas obsługi płatności zdalnych i bezpiecznie przyjmować płatności, aby zapobiec obciążeniom zwrotnym.

Jak działają obciążenia zwrotne

Schemat blokowy przedstawiający proces obciążenia zwrotnego.
1. Posiadacz karty składa wniosek o obciążenie zwrotne.
2. Sprzedawca decyduje, czy go zakwestionować, i przedstawia dowód ważności transakcji.
3. Bank wydający kartę orzeka na podstawie dostępnych dowodów.
4. Jeśli posiadacz karty przegra i zdecyduje się odwołać, może nastąpić drugie obciążenie zwrotne.

Procedura SumUp dotycząca obciążeń zwrotnych

 1. Bank rozliczeniowy będący naszym partnerem powiadamia SumUp o obciążeniu zwrotnym. Odpowiednio zaktualizujemy nasze systemy i powiadomimy Cię o tym e-mailowo.

  • Pokryjemy początkowy koszt obciążenia zwrotnego, więc na tym etapie żadne pieniądze nie opuszczą Twojego profilu SumUp. Zamiast tego pieniądze zostaną potrącone z następnej zaplanowanej wypłaty środków.

 2. Aby zgłosić sprzeciw i odzyskać pieniądze, przedstaw odpowiednie dowody wymagane do zakwestionowania obciążenia zwrotnego w terminie określonym przez bank rozliczeniowy.

  • Informacje o terminie zostaną Ci przekazane. W przypadku niedotrzymania tego terminu sprawa zostanie uznana za zamkniętą, a posiadacz karty zatrzyma pieniądze.

 3. Bank wydający kartę podejmie próbę pomyślnego rozpatrzenia obciążenia zwrotnego. Innymi słowy, na podstawie dostarczonych informacji zdecyduje o ważności transakcji.

  • Jeśli bank wydający kartę orzeknie na korzyść posiadacza karty, posiadacz karty zatrzyma pieniądze.

  • Jeśli bank wydający kartę orzeknie na Twoją korzyść, obciążenie zwrotne zostanie cofnięte. Posiadacz karty nadal będzie jednak mieć prawo do zakwestionowania tej decyzji. Przetrzymamy środki przez 60 dni do zakończenia okresu odwoławczego, a następnie Ci je zwrócimy.

 4. Jeśli posiadacz karty zakwestionuje decyzję banku wydającego kartę, rozpocznie się drugie obciążenie zwrotne, w ramach którego wystawca karty płatniczej wyda ostateczną decyzję. Powiadomimy Cię, jeśli tak się stanie.

  • W przypadkach związanych z kartami Visa, Diner's Club i Discover można przedstawić wystawcy karty płatniczej więcej dowodów, zanim podejmie ostateczną decyzję.