Aktualizacja kodu PIN

  1. W profilu SumUp kliknij pozycję „Konto Firmowe” w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

  2. Kliknij pozycję „Karta”, a następnie „Zmień kod PIN”.

  3. Wprowadź nowy, czterocyfrowy kod PIN i wybierz przycisk „Dalej”.

  4. Wprowadź ponownie kod PIN i wybierz przycisk „Potwierdź”.