Priporočamo, da posodobitve vdelane programske opreme namestite vsakič, kadar so na voljo, saj boste tako izboljšali zanesljivost in hitrost opravljanja transakcij.

Preverjanje razpoložljivih posodobitev

Če opravite transakcijo in je povezava med čitalcem in aplikacijo vzpostavljena, bo čitalec samodejno preveril, ali je na voljo posodobitev vdelane programske opreme.

Lahko pa tudi sami preverite stanje, in sicer tako:

  1. V aplikaciji SumUp tapnite simbol "Več".

  2. Izberite »Načini plačila«.

  3. Zdaj tapnite kartični čitalec SumUp. Če je na voljo posodobitev, se prikaže sporočilo, ki vas obvesti, naj namestite posodobitev.