Omogočanje pametnih napitnin

  1. V aplikaciji SumUp v spodnjem kotu tapnite "Več".

  2. Nato izberite "Napitnina".

  3. Prepričajte se, da sta stikali "Standardne napitnine" in "Pametne napitnine" nastavljeni na vklopljen položaj.

Sprememba možnosti napitnin

Pametne napitnine so sprva nastavljene tako, da pri vseh zneskih transakcije v višini najmanj 10 EUR prikazujejo možnost napitnine v višini 10 %, 15 % in 20 % ali 1 EUR, 2 EUR ali 3 EUR za transakcije pod to mejno vrednostjo. Lahko pa tudi prilagodite možnosti pametnih napitnin v aplikaciji SumUp.

  1. V aplikaciji SumUp v spodnjem kotu tapnite "Več".

  2. Nato izberite "Napitnina".

  3. Če je omogočena tako možnost standardnih napitnin kot tudi pametnih napitnin, se dotaknite stopnje napitnine, da jo uredite, ali v zgornjem kotu izberite simbol za urejanje.

  4. Vnesite želeni odstotek napitnine in v zgornjem kotu spremembo potrdite.

Opomba:

Prilagodljivi zneski napitnin so trenutno na voljo samo v aplikaciji SumUp za uporabo s kartičnim čitalcem Air. Spremembe stopenj napitnin v aplikaciji ne bodo prikazane v čitalcu Solo ali 3G.