Povezava s tiskalnikom

  1. Pripravite tiskalnik za povezavo tako, da ga vklopite, in če je treba, onemogočite način iOS.

  2. V pametnem telefonu ali tablici omogočite Bluetooth.

  3. V aplikaciji SumUp kliknite simbol profila v kotu zaslona in izberite "Tiskanje".

  4. Prepričajte se, da je vključena možnost "Tiskanje omogočeno". Nato bo aplikacija samodejno poiskala razpoložljive tiskalnike. Za ročno iskanje spodaj kliknite "Tiskalnik".

  5. Izberite tiskalnik, ki ga želite povezati. Če je zahtevana koda PIN, vnesite 0000.

  6. Tapnite "Natisni poskusno stran", da preverite povezavo.

Lahko pa uporabite tudi kabel USB za žično povezavo s tiskalnikom ali pa s kablom ethernet povežite tiskalnik in usmerjevalnik Wi-Fi, ki ga uporabljate. Nato samo izberite tiskalnik v razdelku s tiskalniki v aplikaciji.

Ali je moj tiskalnik združljiv?

Vsi tiskalniki ne delujejo s SumUpom. Preverite združljivost tiskalnika in si oglejte, ali bo vaš tiskalnik deloval.

Konfiguracija nastavitev tiskalnika

Izberete lahko, ali želite natisniti potrdila o plačilu za vsako transakcijo tako, da omogočite samodejno tiskanje, ali izberete, da želite natisniti samo izbrana potrdila.

  1. V aplikaciji SumUp tapnite ikono profila v zgornjem kotu.

  2. Tapnite "Tiskanje".

  3. Če želite samodejno tiskati vsa potrdila o plačilu, omogočite "Vedno natisni potrdila", ali pa to možnost onemogočite, če želite izbrati, katera potrdila boste natisnili.

Začetek tiskanja potrdil o plačilu

Ko je povezava vzpostavljena, lahko tiskate potrdila o plačilu med sprejemanjem plačil ali znova natisnete potrdila o plačilu preteklih transakcij.