Zmanjšajte možnost finančne reklamacije

Če želite zmanjšati možnost prejema nenamerne finančne reklamacije ali zahteve za pridobitev podatkov, upoštevajte naslednje:

 • Poskrbite, da bodo stranke seznanjene z imenom podjetja, ki ste ga vnesli pri registraciji, saj bo to ime prikazano na bančnem izpisku vaše stranke. Če želite spremeniti ime podjetja, se obrnite na našo ekipo za podporo.

 • Če stranka želi plačilo izvesti s kreditno kartico podjetja/korporacije, zahtevajte kopijo potrdila računovodstva podjetja.

 • Poskrbite, da plačil ne boste podvajali. Kadar za transakcijo uporabljate SumUp, boste prejeli sprotno potrditev, ali je bilo plačilo uspešno izvedeno ali ne. To je označeno z zeleno puščico in takrat lahko stranki tudi predložite potrdilo. Če plačilo ne bo uspešno, boste videli rdeč križec ali rdeč klicaj. Poleg tega lahko vedno preverite svojo Zgodovino prodaje v vaši aplikaciji SumUp ali v vašem profilu SumUp.

 • Hitro odgovorite na zahteve za pridobitev podatkov. Tako stranke kot banke izdajateljice kartice lahko zahtevajo kopije dokazil o prodaji in osnutke dobropisa. Za več informacij si oglejte vodnik o zahtevah za pridobitev podatkov.

  ,

 • Če želite preprečiti, da vaša stranka na bančnem izpisku ne bi prepoznala bremenitve, vam svetujemo, da stranko vnaprej obvestite, da bo na bančnem izpisku kot imetnik bančnega računa prikazan SumUp, v referenci pa bo prikazano ime vašega podjetja (SUMUP* ime podjetja).

 • SumUp nudi funkcijo pošiljanja potrdila stranki po elektronski pošti ali z besedilnim sporočilom (ali pa priključite združljiv tiskalnik računov), zato tudi priporočamo uporabo te funkcije. Poleg te možnosti lahko izdate tudi standardno ročno pisano potrdilo. S tem zagotovite svoji stranki, da ima opomnik/dokazilo o plačilu, če ima težave pri identifikaciji bremenitve na svojem bančnem izpisku.

Varnostni nasveti za sprejemanje kartičnih plačil

 • Če želite izvesti vračilo stranki, vračilo vedno izvedite nazaj na plačilno kartico. Če morate vračilo izvesti z gotovino, čekom ali bančnim nakazilom, poskrbite da dobite podpisano potrdilo, da je stranka vračilo prejela.

 • Priporočamo, da imate stranko pred seboj in s tem omogočite nemoten varen postopek transakcije s kartico.

 • Čip in PIN zagotavljata dodatno varnost, kadar uporabljate terminal SumUp, ki omogoča čip.

 • Prepričajte se, da kreditna kartica ni poškodovana—med plačilno transakcijo imejte kartico v rokah, tako boste lahko kartico pregledali.

Varnostni nasvet za preprečevanje goljufij

 • Ujemanje naslova za račun in pošiljanje—če pošiljate artikel, preverite ali se naslov za račun in naslov za pošiljanje ujemata. Če se naslova ne ujemata, stranko prosite za pojasnilo. Njen odgovor mora biti smiseln. Če ni, plačila ne sprejmite. Če imate o sprejemanju plačila kakršnokoli vprašanje, se vedno lahko obrnete na nas.

 • Potrdite plačila s podpisom vaše dejanske stranke. Včasih bo stranka pozvana, da se namesto vnosa kode PIN podpiše na zaslon vašega pametnega telefona ali tablice. Med kodo PIN ali podpisom ni mogoče izbirati. Kartica sama določi želeno vrsto potrjevanja. Podpis primerjajte s tistim na zadnji strani kartice. Po potrebi identiteto dodatno preverite. Če kartica ni podpisana, zahtevajte osebni dokument s podpisom in naj imetnik kartice kartico podpiše. V najboljšem primeru zahtevajte, da se plačilo opravi z drugo kartico. Zaslona nikoli ne podpisujte v imenu stranke.

 • Pri plačilih s čipom in podpisom je odgovornost trgovcev, da preverijo zakonitost podpisa.

 • Prepričajte se, da kreditna kartica pripada stranki.

 • Pri transakcijah visoke vrednosti (npr. nad 10.000 € za transakcije ob prisotnosti kartice ali 5.000 € in za transakcije brez prisotnosti kartice) ne pozabite zahtevati osebnega dokumenta s fotografijo in preveriti, ali kartica pripada stranki.

 • Potrdilo o dostavi: Če pošiljate izdelek, poskrbite da hranite podatke o sledenju in potrdilo o prejemu. Pri večjih naročilih ob dostavi zahtevajte potrditev s podpisom.

   

Ne počnite tega

 • Vnesite celoten znesek nakupa – zneska ne delite na več manjših delov. Upoštevajte, da zneska ni dovoljeno razdeliti na več manjših transakcij, da bi se izognili varnostnim limitom strankine kartice, saj je to v nasprotju s pogoji in določili naših bančnih partnerjev. Naš varnostni sistem vključuje ukrepe za odkrivanje razdeljenih transakcij.

 • Zaslona nikoli ne podpisujte v imenu stranke. Plačilo vedno potrdite s podpisom (če podpisa ni ali če je podpis nesprejemljiv, izdajatelj ne bo potrdil uradnega zastopanja zahteve za podatke/finančno reklamacijo).

 • Upoštevajte dejstvo, da je samofinanciranje (sprejemanje plačil z lastno kartico) prepovedano v skladu s pogoji in določili naših bančnih partnerjev. Naš varnostni sistem vključuje ukrepe za odkrivanje samofinanciranja. Takšne transakcije bodo povrnjene.