Oglejte si naš vodnik po postopku finančne reklamacije za več informacij o tem, kako finančne reklamacije izpodbijati s SumUp.

Goljufija – transakcija brez prisotnosti kartice

Do tega pride, kadar imetnik kartice zavrne avtorizacijo ali sodelovanje v transakciji. Ugovarja na primer, da je bila njegova kartica ukradena ali podvojena. Za obrambo pred takšnim sporom morate dokazati, da je imetnik kartice zavestno in zakonito sodeloval pri transakciji.

Izpodbijanje finančnih reklamacij za primer transakcije brez prisotnosti kartice

 • Potrditev po e-pošti.

 • Opis blaga, vključno z datumom in uro nakupa ter prenosa.

 • Dokazila o preteklih nespornih plačilih iste stranke.

 • Kopija računa.

 • E-poštni pogovor z imetnikom kartice.

 • Podpisano potrdilo o dostavi.

 • Dokazila o preteklih nespornih transakcijah iste stranke.

 • Dokazilo o storitvi, kot je potrditveno e-sporočilo ali račun.

 • E-poštni pogovor z imetnikom kartice, iz katerega je razvidno njegovo ime, naslov in e-naslov.

 • Evidenca o pretekli uporabi storitve imetnika kartice in zgodovini nespornih plačil.

Podvojena obdelava

To je trditev, da je bila ena transakcija večkrat obdelana. Z drugimi besedami, stranka meni, da je plačala dvakrat ali večkrat za isti artikel ali storitev.

Izpodbijanje finančnih reklamacij za primer podvojene obdelave

 • Kopije računa dveh ločenih naročil, plačanih prek storitve SumUp.

Storitev ni zagotovljena/blago ni prejeto

To je točno to, kar pove že naslov sam. Imetnik kartice trdi, da blaga ali storitve, ki jo je plačal, ni prejel v dogovorjenem roku ali je sploh ni prejel.

Izpodbijanje finančnih reklamacij za primer storitev ni zagotovljena/blago ni prejeto

Preklicana ponavljajoča se transakcija

Imetnik kartice trdi, da je bila bremenitev izvedena po ukinitvi naročnine ali računa.

Izpodbijanje finančnih reklamacij za primer preklicane ponavljajoče se transakcije

 • Dokazilo, da je bil imetnik kartice seznanjen z vašim pravilnikom o odpovedi ali vračilih in preklica ni opravil v skladu s tem pravilnikom.

 • Dokazilo, da je bil imetnik kartice obveščen o prihajajočem obračunu 10 dni pred transakcijo.

 • Vsaka komunikacija z imetnikom kartice, ki dokazuje veljavnost transakcije.

Blago ne ustreza opisu ali je v okvari

To se nanaša na to, kadar imetnik kartice dvomi o kakovosti izdelka ali storitve, ki jo je prejel, ali meni, da je bil opis zavajajoč ali neresničen.

Izpodbijanje finančnih reklamacij za primer blago ne ustreza opisu ali je v okvari

 • Dokazilo, da imetnik kartice artikla ni vrnil, niti ni stopil v stik z vami glede rešitve težave.

 • Dokazilo, da prodano blago ni bilo poškodovano ali v okvari.

 • Podpisano dokazilo o dostavi za vse zamenjane ali popravljene artikle.

 • Komunikacija z imetnikom kartice v zvezi s transakcijo.

 • Dokazilo, da imetnik kartice ni stopil v stik z vami, da bi poskušal težavo rešiti.

 • Dokazilo, da prodano blago ustreza opisu in da ni bilo poškodovano ali v okvari.

 • Komunikacija z imetnikom kartice v zvezi s transakcijo.

 • Dokazilo, da imetnik kartice ni stopil v stik z vami, da bi poskušal težavo rešiti.

 • Dokazilo, da opravljene storitve ustrezajo opisu.

 • Komunikacija z imetnikom kartice v zvezi s transakcijo.

Ponarejeno blago

Stranka ali tretja oseba je blago prepoznala kot ponarejeno.

Izpodbijanje finančnih reklamacij za primer ponarejenega blaga

 • Kopija računa.

 • Predložitev nevtralnega mnenja tretje osebe, ki potrjuje legitimnost blaga.

 • Potrdilo o pristnosti.

Dobroimetje ni obdelano za preklicano blago/storitev

Imetnik kartice trdi, da ni prejel dogovorjenega vračila za vrnjene ali preklicane artikle ali storitve.

Izpodbijanje finančnih reklamacij za primer dobroimetje ni obdelano za preklicano blago/storitev

 • Dokazilo, da imetnik kartice ni vrnil artikla ali pa tega ni poskusil storiti.

 • Vsa dokazila, iz katerih je razvidno, da vračilo ali preklic imetnika kartice, ni v skladu s pisnim pravilnikom o vračilih ali preklicu.

 • Dokazilo, da je bilo opravljeno vračilo kupnine.

 • Dokazilo, da imetnik kartice ni stopil v stik z vami, da bi poskušal težavo rešiti.

Opomba:

Ponudniki plačil za finančne reklamacije zaračunajo nevračljivo nadomestilo v višini 10 EUR, zato je vedno najbolje, da pri plačilih na daljavo upoštevate varnostne ukrepe in varno sprejmete plačila ter s tem finančno reklamacijo preprečite.