Kako delujejo finančne reklamacije

Diagram poteka, ki prikazuje postopek finančne reklamacije.
1. Imetnik kartice vloži finančno reklamacijo.
2. Trgovec se odloči, ali želi ugovarjati in zagotovi dokaz o veljavnosti transakcije.
3. Banka izdajateljica presodi glede na razpoložljive dokaze.
4. Če imetnik kartice izgubi in se odloči na to pritožiti, lahko pride do druge finančne reklamacije.
Opomba:

Ponudniki plačil za finančne reklamacije zaračunajo nevračljivo nadomestilo v višini 10 EUR, zato je vedno najbolje, da pri plačilih na daljavo upoštevate varnostne ukrepe in varno sprejmete plačila ter s tem finančno reklamacijo preprečite.

Postopek finančnih reklamacij v SumUp

 1. Naša partnerska banka pridobiteljica SumUp obvesti o finančni reklamaciji. Svoje sisteme bomo ustrezno posodobili in vas o tem obvestili po e-pošti.

  • Pokrili bomo začetne stroške finančne reklamacije, tako da na tej točki ne bomo bremenili vašega profila SumUp. Strošek vam bo zaračunan pri naslednjem načrtovanem izplačilu.

 2. Če želite ugovarjati in si povrniti denar, predložite ustrezne dokaze, potrebne za izpodbijanje finančne reklamacije, v roku, ki ga določi prevzemna banka.

  • O roku boste obveščeni. Če zamudite ta rok, se zadeva šteje za zaključeno, imetnik kartice pa bo obdržal denar.

 3. Banka izdajateljica bo poskušala uspešno predstaviti finančno reklamacijo. Z drugimi besedami, o veljavnosti transakcije se bodo odločili na podlagi posredovanih informacij.

  • Če banka izdajateljica odloči v korist imetnika kartice, bo imetnik kartice obdržal denar.

  • Če banka izdajateljica odloči v vašo korist, bo finančna reklamacija ustavljena. Toda imetnik kartice ima kljub temu pravico izpodbijati to odločitev. Sredstva bomo hranili 60 dni do izteka pritožbenega roka in vam nato vrnili denar.

 4. Če imetnik kartice izpodbija odločitev banke izdajateljice, se začne druga finančna reklamacija, pri čemer izdajatelj kartice sprejme končno odločitev. Če pride do tega, vas bomo obvestili.

  • Primeri, ki vključujejo kartice Visa, Diner's Club in Discover, omogočajo, da se izdajatelju kartice predloži še več dokazov, preden sprejmejo končno odločitev.