Ändra min faktureringsbeskrivning

Din faktureringsbeskrivning är det företagsnamn som visas på dina kunders kontoutdrag. Som standard ser det ut:

SumUp *det användarnamn som du angav vid registreringen*

Men du kan anpassa det till vad du föredrar helt enkelt genom att följa dessa steg:

  1. Klicka på profilsymbolen längst upp i högra hörnet i din SumUp-profil.

  2. Klicka på "Inställningar".

  3. Nu kan du ändra beskrivningen.

  4. När du klickar på "Spara" tillämpas ändringarna omedelbart.

Viktigt

Vi skickar alltid hela faktureringsbeskrivningen när vi behandlar en betalning, men din kunds bank kan komma att korta ner beskrivningen på sina egna kontoutdrag.