Hantera produkter

Optimera din produktkatalog genom att lägga till, ta bort och redigera dina produkter och varianter av dina produkter. Alla ändringar synkas med SumUp-appen omedelbart.

För att lägga till en ny produkt, gå till din SumUp-profil och sedan:

 1. Klicka på "Ny produkt" i sektionen Produkter.

 2. Mata in produktnamnet, eventuellt ladda upp en bild av den, och tilldela ett pris.

 3. Välj en momssats för produkten.

 4. Klicka på "Spara ändringar" för att spara produkten.

Om du har flera varianter av samma produkt, klicka på "Lägg till variant" och mata in en etikett och ett pris för varje variant. Note: Du kan endast hantera dina momssatser i SumUp-appen.

För att lägga till eller ändra en bild av en produkt, gå till din SumUp-profil och sedan:

 1. Klicka på redigeringsymbolen bredvid den relevanta produkten i sektionen Produkter.

 2. För att ladda upp en ny bild, klicka på "Lägg till bild".

 3. För att redigera bilden, klicka på den och välj "Ändra bild". Välj en fil och klicka på "Öppna".

 4. Avsluta genom att klicka på "Spara ändringar".

För att redigera eller radera en produkt går du till din SumUp-profil och gör så här:

 1. Klick på symbolen för redigering bredvid den produkt som du vill ändra i sektionen Produkter.

 2. Det tar dig till sidan "Redigera produkt". Här kan du redigera produktens namn, kategori, bild, märkning, pris och momssats.

 3. När du har gjort de ändringar du önskar klickar du på "Spara ändringar".

Om du vill ta bort en produkt klickar du bara på "Ta bort produkt" när du är inne på "Redigera produkt".

 1. Gå till din SumUp-profil och välj "Hem" i menyn på vänster sida.

 2. Klicka på "Produkter".

Hantera kategorier

Med produktkategorier kan du organisera dina produkter genom att gruppera dem i kategorier. Det gör det enklare att välja dem under betalningsprocessen.

Den första kategorin "Min butikshylla" skapas automatiskt. För att skapa en ny kategori, följ dessa steg:

 1. Klicka på "Ny kategori" i sektionen Produkter.

 2. Ange ett namn på kategorin.

 3. Klicka på "Spara" för att bekräfta.

Nu kan du lägga till nya och befintliga produkter i kategorin.

 1. Klicka på de 3 prickarna i kategorin du vill ändra i sektionen Produkter.

 2. Välj "Döp om" och ange det nya namnet.

 3. När du är klar klickar du på "Uppdatera".

För att radera en kategori, välj "Radera" på skärmen "Produkter". Observera att om du raderar en kategori kommer också produkterna i den att raderas.

Obs:

De nya produkter som läggs till synkroniseras i SumUp-appen och profilen och kommer också att finnas tillgängliga på både Produkter och Fakturor.