Vad du ska göra med en spärrad kortläsare

Om säkerhetsmekanismen utlöses blir din kortläsare permanent spärrad och du måste skaffa en ny.

Byta ut spärrade enheter

Om enheten spärras medan den fortfarande täcks av garantin på 12 månader ska du ta kontakt med vårt supportteam för att få en ny enhet utan extra kostnad.

Vad är orsaken till att enheter spärras?

Enhetens inbyggda säkerhetsmekanism utlöses för att förhindra åverkan på enheten. Mekanismen kan dock också utlösas av hårda stötar, att enheten tappas eller att den exponeras för extrema temperaturer.