Så fungerar verifieringen

När du registrerar dig kommer eKYC att verifiera din adress och identitet. De flesta företag verifieras automatiskt med denna process.

Vi meddelar dig om vi behöver ytterligare handlingar till verifieringen.

Jag är nästan uppe i min verifieringsgräns

Verifieringen kan ta ett par dagar att fullfölja. Kontakta oss för att påskynda verifieringen om du vet att du snart kommer att nå din verifieringsgräns.

Ytterligare verifieringshandlingar

Om du ombes att göra det måste du skicka in din legitimation. Det kan vara till exempel foto- och signatursidan i passet eller båda sidorna av körkortet.

Du kan ladda upp dokument i din SumUp-profil för att bevisa vem du är. Alla handlingar måste vara läsliga och giltiga samt visa den registrerade ägarens namn och foto.

Ytterligare handlingar

Vi kan komma att behöva ytterligare handlingar senare. Du kan behöva skicka in bevis på bolagsverksamhet, såsom fakturor, visitkort, en företagswebbplats o.s.v.