Lägg till upphämtningsalternativ

  1. Klicka på "Webbutik" på hemsidan i din SumUp-profil.

  2. Välj "Inställningar" och sedan "Frakt och upphämtning".

  3. Tryck på "Lägg till upphämtningsmetod".

  4. Ge upphämtningsalternativet ett namn. Du kan använda upp till 80 tecken.

  5. Ge upphämtningsmetoden ett namn och ange en upphämtningsplats.

  6. Du kan också lägga till uppgifter som uppskattat datum och tid.

  7. Klicka på ”Spara” för att bekräfta.

Om du vill justera hur kunder informeras om sin beställnings status kan du redigera aviseringsinställningar för kunden.

Ange fraktalternativ

Du kan också ange fraktmetoder för kunder som vill ha sina produkter hemskickade.