Öppna CSV-mallen

När du har laddat ner CSV-mallen för import öppnar du den i ett program där det går att redigera CSV-filer, till exempel Microsoft Excel eller Google Kalkylark.

Hur använder jag CSV-filer?

CSV är en typ av fil som används för att samla in och organisera data. Det går att redigera filen genom att importera den till Microsoft Excel eller Google Kalkylark.

Ange information om dina produkter

Information om produkterna kan läggas till under följande kolumner i CSV-filen. Fält i fet stil måste fyllas i. CSV-filen är på engelska, men de flesta fält kan fyllas i på valfritt språk.

 • Item name – namnet på din produkt, t.ex. skjorta

 • Variations – namnge och skapa enkla produktvarianter, t.ex. small, medium, large

 • Option set 1, 2, 3, 4 – namnge och skapa komplexa variantuppsättningar med flerdimensionella varianter, t.ex. storlek, färg, material

 • Option 1, 2, 3, 4 – om du skapar flerdimensionella varianter anger du specifika variantalternativ. Dessa kombineras automatiskt för att visa hela utbudet av varianter, t.ex. (storlek) small, medium, large; (färg) röd, blå, grön; (material) bomull, manchester, denim

 • Is variation visible (Yes/No) – för flerdimensionella varianter som skapas genom alternativuppsättningar väljer du att visa varianter genom att skriva Yes, eller att dölja dem genom att skriva No

När du skapar varianter lägger du till dem på raden under den ursprungliga produktraden.

 • Price – aktuellt pris på din produkt eller variant

 • On sale in Online Store? – ställ in produkten som rabatterad genom att skriva Yes, eller skriv No för att ange att det här är produktens ordinarie pris

 • Regular price (before sale) – för produkter som har angetts som rabatterade anger du ordinarie pris före rabatten här, så att kunderna vet hur mycket de sparar.

 • Tax rate (%) – den momssats som gäller för den här produkten eller varianten

Om du använder produktvarianter ska du bara ange ovanstående information på raden för varianten, och lämna produktraden tom

 • Track inventory? – spåra lagernivåerna för produkter eller varianter genom att skriva Yes, eller välj att inte spåra genom att skriva No

 • Quantity – det antal av en produkt eller variant som ursprungligen finns i lager. Fältet krävs även om lagerspårning är aktiverad

 • SKU – ett unikt lagerhållningsnummer för att spåra enskilda produkter eller varianter

Om du använder produktvarianter ska du bara ange ovanstående information på raden för varianten, och lämna produktraden tom.

 • Description – en beskrivning av produkten som används i webbutiken och på fakturor

 • Category – namnet på den produktkategori som din produkt ska sparas i

 • Display colour in POS checkout – färgkoda hur produkterna ska visas i kassan. Välj bland följande alternativ, och skriv namnet på engelska enligt följande:

  ”Light red” – ljusrött
”Dark red” – mörkrött
”Pink” – rosa
”Orange” – orange
”Light green” – ljusgrönt
”Dark green” – mörkgrönt
”Yellow” – gult
”Light blue” – ljusblått
”Dark blue” – mörkblått
”Purple” – lila
”Grey” – grått
”Black” – svart
 • Image 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – lägg till upp till sju bilder genom att inkludera en URL för varje bild

Om du använder produktvarianter ska du bara ange ovanstående information på raden för varianten, och lämna produktraden tom

 • Display item in Online Store? (Yes/No) – gör produkten tillgänglig i din webbutik genom att skriva Ja, eller skriv Nej för att göra den otillgänglig i webbutiken

 • SEO title (Online Store only) – en produkttitel som visas i Google-sökningar och gör din produkt lättare att upptäcka

 • SEO description (Online Store only) - en produktbeskrivning som visas i Google-sökningar och gör din produkt lättare att upptäcka

Om du använder produktvarianter ska du bara ange ovanstående information på raden för varianten, och lämna produktraden tom

När du har gjort dina ändringar sparar du filen i CSV-format. Så här sparar du filer i CSV-fomat i Microsoft Excel och Google Kalkylark.

Importera mina produkter

När du har fyllt i mallen kan du importera dina produkter med SumUp.